09-9502525
050-5554483
 
 
מקס לוי
 
 
 
 
 
 

תשואות

 
 
 

תשואות קופות גמל

 
 

תשואות קרן השתלמות

 
 

תשואות מגוון השקעות